Kategoria: Encyklopedia

 • Mojżesz

  Mojżesz

  Hebrajski wyzwoliciel, przywódca, prawodawca, prorok i historyk, żył w XIII i na początku XII wieku p.n.e.

  Know More

 • Sakrament małżeństwa

  Sakrament małżeństwa

  To, że chrze­ści­jań­skie mał­żeń­stwo (tj. mał­żeń­stwo mię­dzy oso­ba­mi ochrzczo­ny­mi) jest rze­czy­wi­ście sakra­men­tem Nowe­go Pra­wa w ści­słym […]

  Know More

 • Pięcioksiąg

  Pięcioksiąg

  Pięcioksiąg, po grecku pentateuchos, to nazwa pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu.

  Know More

 • Adam

  Adam

  Pierwszy człowiek i ojciec rasy ludzkiej.

  Know More